Veleprodaja

01b

Veleprodaja je organizovana na visokom nivou i obavlja se u izuzetnim programsko organizacionim uslovima. Naše osoblje je obučeno i edukovano da se suoči sa najkomplikovanijim Vašim zahtevima i usmeri svoja znanja i sposobnosti ka rešavanja svih postavljenih zadataka. U saradnji sa kompanijama koje obavljaju najbržu distribuciju odabranih proizvoda, Vaše želje će biti ispunjene u najkraćem mogućem vremenskom periodu.

+38134752600
+38134752603
+38162263250
+381642183295

snjmont-veleprodaja